Fonogram

Øra Fonogram springer ut av det aktive Øra Studio i Trondheim som i dag er et av Norges største lydstudioer. Selskapet har over 35 utgivelser og et godt distribusjonsnett både i norge og internasjonalt - fysisk så vel som digitalt.

Øra sin hovedsatsing er på ny, norsk musikk innen jazz, vise, pop, barne- og samtidsmusikk. Vi ønsker å jobbe med artister som setter musikalsk kvalitet i høysetet. Utgivelser fra Øra Fonogram har som mål å være meningsbærende kulturuttrykk i en tid der musikkens rolle stadig forenkles og stigmatiseres.

Ordet Øra henspeiler på en bevegelse av sand og grus nedover en elv. Når elva møter sjøen dannes nytt land. Nettopp i det nye som skapes av denne bevegelsen mot noe ukjent og større, ligger grunntanken bak Øra Fonogram og Øra Studio.

>> Se vår katalog her ...

"The most important thing in a piece of music is to seduce people to the point where they start searching. If the music doesn't do that, it doesn't do anything. If it just presents itself and just sits there, if it either declares itself too clearly or is too obscure to even appear to be saying anything, then it seems to me to have failed. Sitting on that line is very interesting."
- Brian Eno

orafonogram_logo.jpg